FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

आ.व.२०८०/०८१ को लागि आन्तरिक आय सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना। दोस्रो पटक सूचना प्रकाशित मितिः२०८०/०४/०४

चौदण्डीगढी नगरपालिकाको १२ औ नगर सभाको आ.व.२०७९/०८० को नीति, कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्तुति कार्यक्रमको केही तस्विरहरु।

Invitation for Sealed Bids, D.O.P: 2077/09/03

च्याउको विउ खरिद सम्बन्धी दररेट पेश गर्ने वारे दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना

सार्वजनिक सूचना