FAQs Complain Problems

Photo Name Designation Section Email Phone
चित्र प्रसाद गुरागाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रशासन chitraguragain2@gmail.com ९८५२०४६९००
रामेश्वर कुँवर उप-सचिव शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा rameshwarkunwar@gmail.com ९८४३०८४६६२,९८५२८४४०६९
डा.नन्दनकुमार साह मेडिकल अधिकृत नगर अस्पताल बेल्टार ९८४३७५६०७०
श्रीकान्त चौधरी जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा shreekanta.chaudhary@yahoo.com ९८४२०२८१००
फिरोज कटवाल शिक्षा अधिकृत शिक्षा, युवा तथा खेलकुद firojkatwal1@gmail.com ९८४११९६५८४
आरती चन्द्रेश्वर शाह सूचना प्रविधि अधिकृत सूचना प्रविधि शाखा ito.chaudandigadhimun@gmail.com ९८४१६०६७०७
लक्ष्मी प्रसाद चौधरी सि.अ.हे.व.अधिकृत स्वास्थ्य शाखा laxmipdchy2048@gmail.com ९८४२८७११४७
सत्यनारायण हुजदार अधिकृतस्तर छैटौ सामाजिक विकास शाखा satyanarayanhujdar@gmail.com ९८५२८४४०७३
जनकलाल लेखी अधिकृतस्तर छैटौ प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा janaklekhi@gmail.com ९८५२८४४०६८
ईन्द्र नारायण साह अधिकृतस्तर छैटौ कृषि विकास शाखा indranarayansah410@gmail.com ९८४२८४८३४२/९८०७७०५०४९
दशरथ दास अधिकृतस्तर छैटौ पशु सेवा शाखा ९८४२८७९२१७
प्रमिला शाही सि.अ.न.मी निरीक्षक स्वास्थ्य शाखा pramilashahi6154@gmail.com 9842838107
सन्तोष राई इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा er.rai.santosh@gmail.com ९८५१२०३६७८
आस्मा कार्की सामाजिक मनोविमर्श संयोजक सामाजिक विकास
यज्ञराज श्रेष्ठ इकाई प्रमुख भूमिहिन लागत संकलन इकाई ९८११७९१६९८, ९८४२९४६२१७
वाहिप्मा चेम्जोङ्ग अधिकृतस्तर छैटौ कृषि विकास शाखा
सन्चमाया राई कार्यक्रम संयोजक सामी rai800074@gmail.com ९८५२६८०४७१
अर्जुन बस्नेत रोजगार संयोजक रोजगार सेवा केन्द्र basnetarjun910@gmail.com ९८४१०२४५७३
सन्ध्या लामा (राई) रोजगार सहायक रोजगार सेवा केन्द्र ९८१५७५१०३७
सन्तोष चौधरी रेडियोग्राफर नगर अस्पताल बेल्टार
टेक ब.राउत कानुनी सल्लाहकार न्यायिक समिति rautsirtek@gmail.com ९८५२८३२९३८
दुर्गा प्रसाद आचार्य आन्तरिक लेखा परीक्षक आर्थिक प्रशासन durgaparsadacharya13@gmail.com ९७४१७१५७७५, ९८१६७५४७८३
नेत्र बहादुर बि.क. सहायकस्तर चौथो उप-प्रशासन र जिन्सी शाखा netrabishowakarma@gmail.com ९८५२८४४०६१
रमिता पौडेल एम.आई.एस अपरेटर पञ्जिकरण शाखा paudelramita5@gmail.com ९८४१६१११९१
जयनेन्द्र कुमार झा सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक jhajaynendra@gmail.com ९८४२८९०१७६
रमा कुमारी राई नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८४२९०७६३६
प्रकाश वन सहायकस्तर पाँचौ राजस्व prakashban2072@gmail.com ९८४२६७९००५
रमेश कुमार चौधरी सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक rmes.mirdhha@gmail.com ९८४९९०१४६४
सावन कुमार पाइक सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक savanpaik2@gmail.com ९८२७७७९१०५
मनिषा चौधरी वित्तीय साक्षरता सहजकर्ता अप्रवासी स्रोत केन्द्र manisha.myze@gmail.com ९८०४७७९६२५
किशोर रिजाल अ.सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक ९८४९१६९४१९
नेहा तामाङ्ग नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८२७७११६४५
नवराज बराल सहायकस्तर पाँचौ प्रशासन baralddcudp@gmail.com ९८४२८२५९००
पुनम राया नायब प्राविधिक सहयोगी कृषि विकास ९८६२१८८०८५
चक्र प्रसाद आचार्य कम्प्युटर अपरेटर सामाजिक विकास शाखा chakraacharya97@gmail.com ९८४९६१४०४४
अम्बर बहादुर मगर लेखापाल आर्थिक प्रशासन yukeshthapa2075@gmail.com ९८५२८४४०५६
मनिष कुमार कार्की प्राविधिक सहायक रोजगार सेवा केन्द्र moniskarki77@gmail.com ९८४४१५८८४३/९८११७५०००२
एञ्जेला ढकाल सहायकस्तर पाँचौ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक‍ शाखा angeladhakal21@gmail.com ९८६७९९२७९९
समीर पौडेल सव. इन्जिनियर योजना तथा प्राबिधिक शाखा samirpoudel650@gmail.com ९८६३८७१२५०
विजय लेखी उद्यम विकास सहजकर्ता उद्यम विकास शाखा lekhy.bijay@gmail.com ९८४२८७८६३२
भक्तकुमार राई प्राविधिक सहायक शिक्षा,युवा तथा खेलकुद ९८४२९९८०८५
सन्तोष कुमार दास अ.सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा sdsantosh999@gmail.com ९८१४३०४१५९
शिव प्रसाद बास्तोला सहायकस्तर चौथो प्रशासन योजना तथा अनुगमन शाखा shivabastola45@gmail.com ९८६०९३१७४७
राजु विश्वकर्मा नायब पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा शाखा sankarraju561@gmail.com ९८४९३१६६७३
रेनुका राजवंशी अ.सव इन्जिनियर योजना तथा प्राविधिक शाखा ९८६१४४२४३३
शान्तिराम बास्तोला नायब पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा शाखा ९८६२२२६४२८
अनिता वि.क. नायब पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा शाखा ९८१५८११०२१
रेणुका कुमारी खड्का स.माहिला विकास निरिक्षक सहकारी शाखा renukakhadka644@gmail.com ९८४२९४७२९०
सृजना चौधरी मनोसामाजिक परामर्शकर्ता अप्रवासी स्रोत केन्द्र chaudharysrijana311@gmail.com ९८०१५०१६४६
विक्रम वाईवा सहायकस्तर चौथो पशु सेवा शाखा ९८६९२९०६०९
दिनेश कुमार महतो अ.सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा singhdinesh2052@gmail.com ९८४२५२४६२२
राधाकृष्ण आचार्य फिल्ड सहायक पञ्जिकरण शाखा k6rkasir@gmail.com ९८५१२३९२५०/९८४९६१९२५०
ममता वि.क. उद्यम विकास सहयोगी उद्यम विकास शाखा mamata2020bk@gmail.com ९८४४००५८४७
सुजन मगर अ.सव इन्जिनियर प्राविधिक शाखा magarsujan20555@gmail.com ९८४४३८१४९०
बालकृष्ण आचार्य सह-लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा acharya.bale@gmail.com ९८५२८४४४७४
पदम बिक्रम शाही अमिन नापी शाखा padambikramshahi@gmail.com ९८६६९०४५३२
मनिषा चौधरी अ.न.मी स्वास्थ्य शाखा
बबिराज राई सहायक कम्प्युटर अपरेटर आर्थिक प्रशासन शाखा babirai337@gmail.com ९८४२८६२८९४
राम सागर चौधरी सहायक कम्प्युटर अपरेटर राजस्व शाखा rasagar009@gmail.com ९८१९९५५२१३
सन्तराज राई सहायक कम्प्युटर अपरेटर budhhachamling@gmail.com ९८१५७३५५२५
दिनेश खड्का सहायक कम्प्युटर अपरेटर न्यायिक समिति शाखा
दिपेन्द्र चौधरी कम्प्युटर फिल्ड सुपरभाईजर उप-प्रशासन शाखा prince.dipen5@gmail.com ९८०४७७१५३८
पुष्पराज सापकोटा सहायकस्तर चौथो न्यायिक समिति शाखा ९८४२५७५८८८
पुष्पराज खड्का पोषण स्वयं सेवक स्वास्थ्य शाखा ९८६२२८३३२९/९८२७७६१४८६
कपिल विष्ट नगर प्रहरी ९८१७७२२०८५/९८२३०६७६७५
सावित्रा कट्वाल नगर प्रहरी ९८१९७१२२२८
गणेश गजमेर नगर प्रहरी ९८१८९३०३५५
नविन मगर नगर प्रहरी ९८४९४८९७८२
योग कुमारी बास्तोला नगर प्रहरी ९८०७७७४६८३
निरन्जन कुमार चौधरी नगर प्रहरी ९८१९९५१६४०
एलिजा खड्का नगर प्रहरी ९८२६७७१२८८
सौगात बस्नेत नगर प्रहरी ९८०४०८९८८८
नवना राई नगर प्रहरी ९८६३४०३८२२
चन्दन चौधरी नगर प्रहरी ९८२३२०२०२५
अर्जुन राई नगर प्रहरी ९८२५७४६४४४
भिम प्रसाद दाहाल फायरमेन ९८६२९७६८७०
सुमित कुमार राय नगर प्रहरी ९८०६३७४२०७
शंकर बन्जारा नगर प्रहरी ९८१५७३९५७६
केदार कोइराला हलुका सवारी चालक ९८४१९९१७७९
दिपककुमार खत्री हलुका सवारी चालक नगर अस्पताल बेल्टार
मदन श्रेष्ठ भारी सवारी चालक ९८४२९५१४४४
विक्रम रोक्का भारी सवारी चालक bikramrokka180@gmail.com ९८५२८४४०६३
बैजु मरिक हलुका सवारी चालक ९८६३६७१८०२
प्रकाश राई हलुका सवारी चालक ९८१९७०१११९
ढक बहादुर कार्की हलुका सवारी चालक ९८६३८७३३३४
सुवास बहादुर राई ईलेक्ट्रीशियन ९८६२९२६६४१
दुर्जधन वि.क सरसफाई सहयोगी ९८४०९८४९२९
लाल ब.खड्का कार्यालय सहयोगी सामाजिक विकास शाखा, सामी र लघु उद्यम विकास शाखा ९८२३७२२७५
रन्जित चौधरी हलुका सवारी चालक ९८६३९७९१९३
राजकुमार मरिक सरसफाई सहयोगी ९८१४७२८६८७
अनुप राई कार्यालय सहयोगी न.पा. ९८०३२०४२२७
दिल कुमारी मगर कार्यालय सहयोगी स्वास्थ्य शाखा ९८०४७११०७९
सुमित्रा कुमारी मगर कार्यालय सहयोगी नगर अस्पताल बेल्टार
खड्ग बहादुर राई पानीपाले ९८४०५५०९७४
तारा राई कार्यालय सहयोगी न.पा. ९८१५७८१८४३
बिमला कोइराला कार्यालय सहयोगी प्रशासन शाखा ९८६२९८१०१९
तिर्था थापा मगर कार्यालय सहयोगी मेयर/उपमेयरको कार्यकक्ष ९८६१०७५७३५
सुदिप कुमार चौधरी कार्यालय सहयोगी नगर अस्पताल बेल्टार
दिल बहादुर मगर पानीपाले ९८०३२०४२७५
उमेश मरिक सरसफाई सहयोगी ९८६२९८१२५४
गिता कुमारी कार्की कार्यालय सहयोगी कृषि विकास शाखा ९८६२३६९६१३
अरुण मरिक सरसफाई सहयोगी ९८१७७२२०८५
राम कुमार रत्न कार्यालय सहयोगी आर्थिक प्रशासन शाखा ९८०७७४८६१३
टिकाराम वि.क. कार्यालय सहयोगी पशु सेवा शाखा ९८४२९०८०१८
डम्बर बहादुर नेपाली कार्यालय सहयोगी स्वा.चौकी चौदण्डी
राजन सुवेदी कार्यालय सहयोगी प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा ९८६२९३९३१३
उमेश बस्नेत कार्यालय सहयोगी शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९७४९२३०५०२
जय बहादुर राई पानीपाले ९८१७७१९६००
सन्तोष मगर कार्यालय सहयोगी नगर अस्पताल बेल्टार
तेज बहादुर खड्का हलुका सवारी चालक ९८६३८४४६२२